Bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelse pr. 12/5  2023

Formand: Karina Rosendahl, have 54, mobil: 41675737

- mail: formand.haveforeningen@gmail.com

Næstformand: Susanne Frederiksen, have 12, mobil: 23209283

Bestyrelsesmedlem: Babette Bjørklund, have 72, mobil: 20444535

Bestyrelsesmedlem: Tim Birkedal, have 27, mobil: 40101963

Kassér: Jytte Pind Hansen, have 70, mobil: 61189005

1. Suppleant: Tina Sindahl, have 38

2. Suppleant: Knud-Erik Gliese, have 88

______________________________________________________

Bilagskontrollant: Torben Pedersen, have 1, mobil: 28443091

Bilagskontrollant: Birgit Ersgaard, have 61, mobil: 28596159