Vigtigt priser m.m.

Udlejning

Havefræser     kr. 100,- for 4 timer excl. benzin

Generator       Kr. 100,- for en hel dag excl. benzin

Kompressor     Kr. 100,- for en hel dag

Fælleshus       Fra 1. april til 1. november koster det 500 kr. incl. el at leje huset.

                      Fra 2. november til 31. marts koster det 500 kr. excl. el, som koster 6 kr. pr.kwh.

                      Som noget nyt er huset helt lukket for alle på selve dagen festen skal holdes.

                      Man kan stadig dække bord og pynte op dagen før, og selvfølgelig har man dagen efter festen til oprydning og rengøring.

                      Da fælleshuset er blevet åbnet op for kolonisterne, kan der være aktivitet dagene omkring festen. Vi håber at alle respektere folks ting ;-)

                      Det er medlemmet, der lejer og deltager i evt. fest.

                      Vi har besluttet at folk udefra kan leje fælleshuset i vinterperioden fra 2. november til 31. marts. Dette koster 1500 kr. hvor 500 kr er depositum. For at få sit depositum tilbage skal man afbestille senest en måned før eller afleverer huset som det er modtaget.

For udlejning; kontakt Karina 41675737

Haveforeningen Kløverbladet

Nogle vigtige punkter i  vedtægterne.

Kolonihaver kan rumme bygninger til brug for midlertidigt ophold, der er ingen reglsæt i forhold til hvornår på året man tager midlertidigt ophold.

Fremleje af haver er ikke tilladt.

Brug af motorredskaber og batteridrevet værktøj må ikke finde sted på Søn og Helligdage. Fra 1. Maj – 1. September.

Haver med ulige numre må vande på ulige datoer.

Haver med lige numre må vande på lige datoer.

Vanding med slange er kun tilladt imellem 7 og 8 samt fra 18 - 20.

Al vanding af græsplæner er forbudt, samt vask af bil med slange.

Løsgående hunde må ikke medtages i kolonien.

Hæk vedligeholdes af lejer. Klippes inden 1. august

Vejen udfor medlemmets have vedligeholdes af lejer selv.

Hus og have skal have et sømmeligt udseende herunder oprydning m.m..

Foreningen er berettiget til for medlemmets regning at foretage istandsættelse, efter skriftlig påtale.

Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve en lejeaftale ved gentagne overtrædelser af vedtægter.

Der kan kun lejes en kolonihave pr. husstand.

For lejeretten til en have betales kr. 1.000 i indmeldelse, samt et årligt lejebeløb til foreningen, der hvert år stiger med 3%. Haveleje betales i rater hhv. 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10.

Medlemmerne har pligt til, udfra bedste evne, at deltage når fællesopgaver skal løses.

Bestyrelsen kan indkalde til pligt/fællesarbejde.

Er der forhold der gør, at man kommer i klemme med ovennævnte, så tag venligst en snak med formand/bestyrelse – så finder vi en løsning sammen.

Vi er her for at hjælpe hinanden.