Nyhesbrev

Havedag


Næste havedag bliver lørdag den 17. Juni kl. 10-13.


Fælleshuset skal males udvendigt og sandkassen skal laves færdigt.


Der er selvfølgelig også altid lidt ukrudt der kan tages.


Der vil som altid være både koldt og varmt at drikke, og har hørt en fugl synge om noget kage :-)


Håber vi ses til en hyggelig dag.


Mvh. Bestyrelsen

Havedag...

Næste havedag bliver den 1/10, kl. 10-13.

Sø området skal have den helt store tur denne gang....

Sandkassen ved fælleshuset skal gøres færdigt, så vi skal bruge en trailer til at hente sand og grus.

Som altid vil der værer kaffe og sodavand, men denne gang bager jeg en kage så vi kan hygge os med det imens ;-)

Mvh. Bestyrelsen

Diverse info...

Kære Kolonister.

Jubilæum er desværre aflyst i år, men det vil blive holdt næste år med et ordentligt brag.

Vi holder havedag lørdag den 6/8 kl. 9-12, hvor vi skal have kørt den gamle sofa fra fælleshuset på lossen og der skal hentes sand ude på Materiale Pladsen. Imens er der andre der gør klar til sandet ved fælleshuset og søen i det store dæk. Hvis vejret er ekstra godt er der stadig et par maler opgaver tilbage.

Vi nærmer os den 1. August hvor hækkende skal være klippet. Hvis vi alle lige gør lidt ekstra ved hæk og haver, så bliver det så flot herude. Alle har hængepartier, selv formanden

Angående farten på vejene, er vi i bestyrelsen blevet enige om at vi hver især gerne må gøre noget ud for egen have. Stine har lavet et fint skilt hos hende og Mads har taget en lille murerbalje og smidt nogle af de store sten der ligger på vejen i den. Så er stenene væk fra vejen og man sænker måske lige farten lidt...

Nogen der vil være flagmand/kvinde?? Ellers opfordre vi til at hvis man selv synes at der skal flages af en eller anden grund, så hejser man bare flaget, som ligger i fælleshuset i den nederste skuffe i kommoden. Og man husker selvfølgelig også selv at tage det ned igen.

Så vil vi gerne vide hvor folk har deres stophaner og om de virker. Så det må i meget gerne meddele bestyrelsen så vi kan få styr på dem.

God sommer...

Mvh. Bestyrelsen.

Vandåbning (vi prøver igen) ;-)

Hej allesammen.

Som Lasse skrev igår på Facebook, så er brud på rør i vejen lavet.

Men da alle skal være her, så venter vi med at åbne for vandet til på torsdag den 14/4 kl. 10.

Så håber vi ikke at der er flere huller

Ses på torsdag

Mvh. Bestyrelsen

Vandåbning

Nåh, som nogen måske har opdaget så blir der ikke vandåbning i dag. Tre steder har cerius gravet vandrør over, vi kan ikke få fat på nogen ansvarlig i dag lørdag. Karina vil på mandag tage kontakt til Serius  og få dem til at fixe skaderne. Vi ved dog ikke hvornår det bliver, så derfor kan vi ikke melde noget ud i dag. Vi regner særkt med at kume åbne på lørdag. Så er der en chance for, at de har fået repareret skadere og at kolonister har tid til at være i haverne igen.

 Det er virkeligt beklageligt men hvad kan vi gøre.... Vi melder selvfølgelig ud igen når vi ved noget konkret.

Klage...

Jeg er idag blevet ringet op af Benny, som er en af haveforeningens naboer.

Han havde desværre en klage over at et par haver på venstre side af foreningen ikke kan finde ud af at kører deres affald på genbrugspladsen.

Jeg har sammen med Benny idag set hvor det ligger og synes godt nok at det er trist at man ikke lige selv kan kører det væk.

Så det håber vi ikke sker igen, da et godt naboskab er vigtigt.

Mvh. Karina, formand.

Oplukning af vand

Vi åbner for vandet den 2. April 2022 kl.10:00

Derefter hygger vi og servere  Hotdogs ved fælleshuset kl.12:00

Husk at komme på dagen eller sørg for at en nabo har din nøgle og kan tjekke din have. Så der ikke kommer udgifter til vvs'er.

Gennemgang af bilag

Da vi prøver at lave et overblik over udgifter til tømning af skral og septiktank, strøm mm. vil vi gerne have hjælp. Det er ikke helt lige til, da tidligere bestyrelser har smidt bilag ud. Men vi holder et møde den 19/1 kl.17 så hvis nogen har lyst til at hjælpe, høre vi gerne fra jer.

Meld til så sørger vi for en kiks eller lignene.

Nyt fra bestyrelsen

Vi har gennemgået gamle bilag igen igen  Ang. udgifter om vinteren da vi har fået henvendelser om vinter forbrug, så vi prøver at lave et overblik over hvad der tidligere er brugt i forhold til nu.
Det er meget svært at få overblik, da mange bilag mangler, så vi har besluttet at lukke ned for vaskemaskine, køl og fryser denne vinter, da det for de fleste ikke har nogen stor betydning, dog kigger vi fortsat på de reelle udgifter om det har den store effekt på forbruget?
Begge skabe er lav energi, så efter hvad vi kan se koster de mellem 250 - 500 årligt, at have kørende, dog kender vi ikke helt beløbet med de stigende el priser.

Vi har besluttet at købe 3 nye toiletter, da nye til max 1200,- stykket vil spare på vand og ydermere spare på tømning af septiktank. De gamle vi har, bruger ca. 10 liter per skyl og nye er 2 og 4 liter for stort og lille skyl.
En kolonist har tilbudt at hente og ombytte wc’erne så arbejdsløn er der ikke.
Dejlig og tak for det.

Derudover har vi snakket om at købe en poletautomat til vaskemaskinen, da vores indtryk er at vask og betaling ikke helt stemmer over ens, desværre. I 2022 bliver vask sat op fra 10kr til 30kr, så det ikke opfordre til storvask.

Vi har i bestyrelsen diskuteret en del omkring affalds container, om den skal stå vinteren over, da der nu er mange som kommer forbi deres haver og har oprydning og husholdnings affald man gerne vil af med, men fordi vi har set mange ting i containeren, som burde komme på genbrugspladsen f.eks. playstation, store papkasser og øl dåser, så har vi valgt at lukke den ned for denne vinter.
Så må vi lave en afstemning til GF, om vi vil have den vinteren over fremadrettet.

Vores veje er blevet høvlet som de fleste nok har set, vi blev gjort opmærksomme på via en kolonist at det måske var en god ide at få det gjort inden Cerius kom, ift. at de skal genoprette vejene. Vi har fået flere forskellige tilbud og har valg den billigste til jobbet, en lokal vejmand og han tager 2000 kr. for det, ham vil vi bruge fremover når vejene igen trænger til vedligeholdelse.

Da der lige pludselig kom rigtig meget fugt i fælleshuset og varmen ikke virkede, måtte vi sætte os ind i hvordan sådan en virker. Med mundtlig  vejledning fra Henriks Hvidevare omkring vedligeholdelse af pumpe, fik vi ordnet den så den køre igen. Desværre mistede vi en udlejning fordi huset var for koldt og fugtigt.

Tilslut vil vi ønske alle et godt nytår, og tak for konstruktiv kritik. Det lytter vi til og tager til efterretning. Da vi ikke kan tænke på alle detaljer, vil vi gerne høre fra jer hvis i ser noget vi ikke ser.

Ind i mellem er det ikke videre sjovt at sidde i bestyrelsen og med alt for meget brok og ballade, ja så bliver vi slidte. (Lige som tidligere bestyrelser.) Nåh, men vi er stadig ved godt mod og ser frem til ny sommer sæson.

Husk at vi fortsat gerne tager imod input fra jer.

Dueslag

Så er der kommet en liste i dueslaget med hvad i skal betale i haveleje i det nye år...

Lukning af vandet og fællesspisning

Vi lukker for vandet den 31. Oktober kl. 10, og vil gerne indbyde til fællesspisning dagen før, om lørdagen. Vi servere culottesteg, flødekartofler og garniture kl. 18... Vi drikker rester fra køleskabet så vi ikke står med udløbne flasker i det nye år, så derfor er drikkelsen gratis.. ( så længe lager haves)

Musik skal der også til, så vi har spurgt vores superbe tremands orkester om de vil spille lidt for os, og det ville de gerne...

Kom glad, vi glæder os til at se mange glade kolonister.

HUSK TILMELDING TIL FORMANDEN

Husk hvis i IKKE kan komme den weekend, så skal i komme kort efter og lukke op for jeres haner så i ikke får frost sprængte rør.

Mvh. Bestyrelsen

Tilmelding til el...


Cerius skal have 11.525 kr pr hus for at grave kabler ind i foreningen og sætte gravsten (de små grønne elskabe der står alle steder)

Bang A/S (hvis vi er 21) skal have 7.250 kr pr hus for 20 meter kabel fra gravsten og ind til dit hus, målerskab og selvfølgelig test af at det virker.
Har man mere end 20 meter, koster 1 meter kabel 70 kr.

Gravearbejde fra gravsten og ind til dit hus kommer udover.
Det er umuligt at få en nøjagtig pris på netop dette, da det jo er individuelt hvor langt dit hus ligger fra en gravsten.
Jeg privat har tænkt mig at bruge Lasse Permin-Sønderup men det er op til hver enkelt hvem man vil bruge, det skal bare være en der har forsikring hvis nu der går noget galt.

Planen for hvornår de starter er efter 1/11 for at genere for få kolonister så muligt, og at de er færdige inden 1/4-22, så der er el til sæsonstart.

Idag efter kl. 14 vil der ligge tilmeldingsblanketter i fælleshuset, de skal udfyldes og smides i foreningens postkasse.
Fristen for dette er fredag den 24/9.

Mvh. Karina, formand.

Kære kolonister...

Så er det tid til at melde sig til hvis man vil have el i sin kolonihave.

Hvis man har spørgsmål til dette, kan man sende en mail til formanden på formand.haveforeningen@gmail.com

Mvh. Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. august 2021

Fravær: Nicolaj.

Referant: Theresa.

Tilstede: Karina, Helena, Tarek og Theresa.

 

1. Klage over udsendt mail.

Et medlem kom og var ked af vores mail angående ukrudt i indkørsel. Medlemmet havde den opfattelse at hele haven og hus var misvedligeholdt. Hvilket ikke er tilfældet. Fejlen ligger i mailen hvor der er henvist til § 8.2 i vedtægterne, men skal egentlig bare henvises til HELE § 8 som omhandler at der hos alle medlemmer ser pænt og ordentlig ud.

 

2. Hjertestarter.

Prisoverslag modtaget og undersøges nærmere. Derefter anskaffer vi os en hjertestarter som skal sidde på fælleshuset.

 

3. Nem-Id.

Revisor har bestilt nem-id til formand og næstformand så vi snart kan få adgang til vores e-boks. Hvor der bla. bliver sendt regninger til.

 

4. Information.

Vi skal blive bedre til at informere medlemmer om tiltag, forbedringer mm. som vi får sat i værk. For eks. så har vi solgt de brune og blå stole fra fælleshuset, da de var udtjente og to forskellige slags. Vi har så for pengene købt 50 ens stole og vi har samtidig tjent 750 kr. på ombytningen.

 

5. Slamsugning.

Der har været rod i slamsugningen fordi de har solgt firmaet, og ikke rettet vores mail, som de ellers har fået flere opkald angående. Regninger er blevet sendt til gammel kasser som ikke sender noget videre til os. Vi er ved at få styr på tømninger, så vi ikke som i gamle dage får tømt for ofte, da man udover mængder også betaler for kørsel. Vi regner med at få tømt hver 6. uge fremover.

 

6. Huslejestigning.

Der kommer huslejestigning på næste kvartal, som besluttet på generalforsamlingen. Udregningerne er lavet på alle haver, som bliver sendt ud på mail og bliver opslået i dueslaget. Og så er kontoen til opsparringen oprettet.

 

7. MobilePay.

Ny mobile pay er oprettet med vores CVR. nr. Mobilepay nummeret er 702244. Oprettelsen kostede 999 kr. abonnementet koster 49 kr. om måneden og så koster det 0,75 øre pr. transaktion.

 

8. CVR.

Der er aldrig blevet indberettet CVR. nr. til kommunen, så vi f.eks. ikke har kunne få ejendomsskat og lign. tilbage. Derudover har vi heller aldrig modtaget post i e-boks fra kommunen. Dette er vi ved at få bragt i orden, sammen med kommunen.

 

9. Pengeskabe.

Der er indkøbt og opsat 2 pengeskabe til kontanter, en til is og vand, og en til vask. De bliver tømt til bestyrelsesmøder, så der er mere end én person som tæller penge.

 

10. Krolf.

Krolf spillet er slidt og Brita har fortalt hvad der mangler og det vil blive bestilt.

 

11. Udlejning af fælleshuset.

Fremover bliver der kun lukket af i fælleshuset den dag det er lejet ud. Lejen i sommer sæsonen koster 500 kr. og hvis man vil leje huset i vintersæsonen koster det 500 kr. plus strøm, da det bliver noget mere bekosteligt at fyre om vinteren.

 

12. Partytelte. 


Telte skal sættes op til sommerfesten. Teltende er meget gamle og der skal tålmodige væsner til det, vi spørger på Facebook om der er nogle frivillige. Ellers bliver der købt pop-up pavilioner.

 

13. Køleskab.

Vi mangler plads i køleskabet, og der vil derfor blive købt et stort køleskab så vi fremover har to. Specielt når der er udlejet skal der være et ekstra køleskab.

 

14. Sø grunden.

Vi vil gerne have mere liv ved søen, og vi har besluttet at købe en ny bænk da den gamle er rådden. Der ud over køber vi et bålfad og grillrist til fælles grillaftner. Vi køber også en trampolin til nedgravning, for at komme i forkøbet at alle børnefamilier anskaffer trampoliner i deres haver.

 

15. Vindmølle hos nabo.

Mange medlemmer har klaget og udtrygt nervøsitet over vindmøllen på taget hos naboen ved fælleshuset. Den kan ikke stoppe når det blæser meget, og bliver dermed livsfarlig hvis den lige pludselig smider en vinge. Derfor har vi bedt politiet om at se på sagen.

 

16. Sommerfest.

Vi laver nyt opslag på Facebook angående sommerfesten. Da der er kommet nye retningslinjer på covid-19, så vil foreningen invitere på mad og drikkelse.

 

17. Parkering på fællesveje.

Vi er blevet enige om at stramme op på vedtægterne § 9.2 i forhold til parkering på fællesvej. Der er indkommet mange klager over ufremkommelige veje fordi der er parkeret biler på vejen, og oversigten ikke er i top når her færdes børn på vejen. Der vil fremover blive sat en seddel i vinduesviskeren hvis man glemmer vedtægten. Afhjælper dette ikke problemet, så må vi ty til § 9.7 i vores vedtægter.

Vi åbner for vandet imorgen, lørdag den 27/3-2021 kl. 10.

Så kom endelig forbi og luk for din hane, hvis ikke du allerede har gjort det...

Bestyrelsen giver kaffe og kage imens, og er klar til at vise hvor langt vi er nået med fælleshuset og en sludder for en sladder...

Fra imorgen er fælleshuset åben for alle haveforeningens medlemmer, så kig endelig forbi.

Mvh bestyrelsen.

Åbning for vandet

Vi åbner for vand til haverne lørdag d. 28/3 kl.10.00

Husk at lukke vandhaner m/m.

skift dryppende vandhaner,

udbedre eventuelle skader,

så vi undgår vandspild.

Kf. Kløverbladet.

Jens Peter Pedersen.

Info:Haveleje 25-07-2019

 

INFO: Haveleje

Da der på det sidste har været tvivl om hvornår haveleje skal betales, vil jeg her opridse reglerne:

Haveleje betales forud, og er forfalden den 1. januar - den 1. april - den 1. juli  og den 1. oktober. Man behøver ikke at have modtaget en opkrævning, da der kan betales direkte til bank eller med MobilePay. Vi ved alle vi skal betale senest ovennævnte datoer.

Til de få der stadig modtager indbetalingskort vil de fremover blive sendt til den oplyste mail adresse, direkte fra ekstern regnskabfører.

11-06-2019

Vedtægterne i Haveforeningen siger følgende:

11.2 Medlemmerne har pligt til at haverne og bygninger til enhver tid fremtræder vel vedligeholdt jf. nedenfor § 11.3. Ved manglende vedligeholdelse af have eller bygninger kan bestyrelsen skriftligt ved anbefalet brev påbyde medlemmet at iværksætte fornøden vedligeholdelse. Det skal fremgå af et sådant påbud, at bestyrelsen er berettiget til for medlemmets regning at foretage fornøden vedligeholdelse m.v. hvis medlemmet ikke selv har sørget for den påbudte vedligeholdelse m.v. inden en måned.
Dette gælder også uden for hækken mod vej og indkørsel.

DER VIL BLIVE SKREVET UD TIL HAVER DER IKKE OPFYLDER VORES VEDTÆGTER

Med venlig hilsen Haveforeningen Kløverbladet

Maj 2019

Torsdag den 27-06-2019

Har vi besøg af Haveselskabet Sydsjælland & Møn

fra kl. 19.00 til kl. 21.00...

Lopper og Grillhygge lørdag d. 21. Juli

Første fællesarrangement er klar.
Vi opfordrer alle til at komme, vi taler ideer til fremtidige aktiviteter, på denne skønne dag i fællesskab


kl. 10-13 er det muligt at sælge/ købe/ bytte lopper ved fælleshuset, sælgerne står selv for alt incl oprydning

Kl 17 tændes grillen ved fælleshuset og i medbringer selv mad og drikke samt service til at dække egne behov.

Vi håber i støtter op om dette første arrangement, samt giver en hjælpende hånd til oprydning, når vi lukker indedørshyggen og trækker udenfor


Af hensyn til kulindkøb beder vi jer tilmelde til Stine på SMS 26845931 med antal og havenummer senest onsdag d. 18. Juli

Vel mødt

Aktivitetsudvalget
Have 86 Stine
Have 6 Litzie
Have 53 Anjazira
Have 87 Bennet

18-06-2018

Der er i aften nedsat et fest- intiativ- og turudvalg bestående af følgende: Bennet Grum Breinberg, Frk Hansen, Anjazira Skousgaard, Stine Ørnstrup Kreutzkampf og med Stine som tovholder.
Vi glæder os til at være med i Jeres kommende arrangementer, til glæde for os alle.
Skulle der være nogen der brænder inde med en god ide, så kontakt gruppen.

Lørdag den 24-06-2017

09:30  Opsamling HF Kløverbladet 

11:15  Ank. Dyrehavsbakken

11:30  Rundvisning med guide i Korsbæk (ca. 45/50 min).

12:30  Frokost på Postgården

Menu:

Modnede sild, Æg & Rejer, Graved Laks, Hønsesalat, Roastbeef, Frilandsgris m/. rødkål, Brie.

Derefter ”fri leg” på Bakken

16:00 Returkørsel til Vordingborg

18:00 Ankomst Kløverbladet

Tilmelding er efter først til mølle, vi har været heldige at få 40 pladser til rundvisning og spisning.

Egenbetaling kr. 50,- pr. person som betales ved tilmelding.

Drikkelse på Postgården for egen regning.

Tilmelding er i år på SMS til 30 42 01 01